ปล.บทความนี้ควรอ่านใน Internet Explorer นะคับ ถ้าอ่านใน Firefox แล้วมันจะล้น

ทุกๆ 2ปี 2 เดือน ดาวอังคารกับโลกจะมาอยู่ใกล้กันอีกครั้ง  นับจากครั้งล่าสุดที่ดาวอังคารและโลกอยู่ใกล้กันเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พศ.2548  ผ่านมาแล้ว 2 ปี 2เดือน เหมือนเหตุครั้งนั้นพึ่งจะผ่านเราไปเมื่อปีที่แล้วเอง ผมเองยังจำได้ถึงบรรยากาศที่เงียบเหงาของการดูดาวอังคารใกล้โลกในครั้งนั้นที่ท้องฟ้าจำลองเอกมัย  ซึ่งมีเมฆพอสมควรกับท้องฟ้าในเมืองที่สว่างขาวเต็มไปด้วยมลภาวะทางแสง  ในครั้งนี้ก็เช่นเคยผู้คนที่สนใจดาราศาสตร์ไม่ค่อยตื่นตัวกับดาวอังคารใกล้โลกในครั้งนี้เท่าไหร่  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น    ดาวอังคารใกล้โลกครั้งนี้ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พศ.2550 เป็นช่วงฤดูหนาวของไทย ซึ่งท้องฟ้าจะโปร่งเหมาะกับการดูดาวมากๆ แต่สาเหตุของการที่มาใกล้โลกครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไป ความน่าสนใจก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าดาวอังคารไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆเหมือนเมื่อครั้งที่โด่งดังในวันที่  27 สิงหาคม 2546 ซึ่งจัดว่าใกล้ที่สุดในรอบหลายหมื่นปีทำให้ดาวอังคารใกล้โลกในปีนั้นได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการศึกษาและผู้สนใจเรื่องดาราศาสตร์ทุกคน  กว่าจะให้เข้ามาใกล้เหมือนเมื่อปี พศ.2546 อีกต้องรอถึงปี พศ.2561 ตามตารางที่ให้ไว้ข้างล่าง  จะเห็นว่าช่วงระหว่างปี พศ.2546 ถึง พศ.2561  ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวอังคารใกล้โลกมากที่สุดนั้น จะมีช่วงที่อยู่ใกล้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใกล้จนน่าสนใจมากๆ  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ตารางปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลกที่ผ่านมาและอนาคต

1 พฤษภาคม พศ.2542 87.20 16 หญิงสาว -1.61
22 มิถุนายน พศ.2544 68.20 21 คนแบกงู (ใกล้แมงป่อง) -2.29
27 สิงหาคม พศ.2546 55.80  25 คนแบกหม้อน้ำ -2.90
30 ตุลาคม  พศ.2548 69.47 20 แกะ -2.27
19 ธันวาคม พศ.2550 88.17 16 คนคู่ -1.66
27 มกราคม พศ.2553 99.33 14 ปู -1.19
5  มีนาคม พศ.2555 100.78 14 สิงโต -1.2
14 เมษายน พศ.2557 92.39 15 หญิงสาว -1.44
30 พฤษภาคม พศ.2559 75.28 19 คันชั่ง -2.03
31 กรกฏาคม พศ.2561 57.59 24 แพะทะเล -2.77สาเหตุที่โลกและดาวอังคารไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยระยะห่างเหมือนเดิมทุกครั้ง ก็เพราะวงโคจรของทั้งโลกและดาวอังคารเป็นวงรี ซึ่งจะมีตำแหน่งหนึ่งที่โลกอยู่ใกล้ (Perihelion) และไกล(Aphelion) จากดวงอาทิตย์ที่สุด ดาวอังคารก็เช่นกัน เมื่อไหร่ก็ตามที่ตำแหน่งไกลสุดของโลกมาพบกับตำแหน่งที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดของดาวอังคาร ก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่โลกและดาวอังคารมาอยู่ใกล้กันที่สุด ตามตารางข้างล่าง

ตารางการเกิดปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลกที่สุด

กรกฏาคม  พศ.2482 56.64 24 แพะทะเล -2.73
กันยายน  พศ.2499 56.47  25 คนแบกหม้อน้ำ -2.80
สิงหาคม  พศ. 2514 56.00 25 แพะทะเล -2.80
กันยายน  พศ.2531   59.20  24 เซตุส(ใกล้ปลาคู่) -2.69
สิงหาคม พศ.2546 * 55.80 25 คนแบกหม้อน้ำ -2.90
กรกฏาคม พศ.2561 57.59 24 แพะทะเล -2.77
กันยายน พศ.2578 56.84 25 คนแบกหม้อน้ำ -2.79
สิงหาคม พศ.2593 * 55.80 25 แพะทะเล -2.79

                      * เป็นปีที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุด จะมีคาบการครบรอบแบบนี้ทุกๆ 47 ปีดาวอังคารมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ (Sidereal Period) 687 วันบนโลกหรือประมาณ 1 ปี 10 เดือน  ขณะที่โลกเองมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 365.25 วันหรือ 12 เดือน ทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วกว่าดาวอังคาร เมื่อถึงวันที่โลกและดาวอังคารมาอยู่ใกล้กันครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นโลกก็จะโคจรโดยเร็วทิ้งดาวอังคารไว้เบื้องหลังและทิ้งห่างไปทุกทีจนโลกกลับมาที่เดิมครบ 1ปี แต่ดาวอังคารจะอยู่ห่างแบบนำหน้า ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โลกจะโคจรเข้าไปไล่ให้ทันอีกครั้ง แต่ดาวอังคารเองก็โคจรหนี โลกจึงต้องใช้เวลาในการไล่ตามอีกปีกว่าๆจึงจะทัน ทำให้ทุกๆ 2 ปี 2 เดือนบนโลก จึงจะตามดาวอังคารทันครั้งหนึ่ง และทำให้ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (Opposition) ครั้งหนึ่ง

         ตำแหน่ง Opposition ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกับที่อยู่ใกล้โลก ยกตัวอย่างเช่นดาวอังคารใกล้โลกปีนี้ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม แต่วันที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่ง Opposition จะช้าไปอีก 5 วันคือตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งเกิดขึ้นจากวงโคจรที่เป็นวงรีนั่นเอง เรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับดาวอังคารบ่อยๆ เพราะเป็นดาวเคราะห์ดวงถัดไป แต่กับดาวเคราะห์ดวงถัดไปอย่างเช่น  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส  ดาวเนปจูน ตำแหน่งใกล้โลกมักจะตรงกับตำแหน่ง Opposition

ดาวอังคารใกล้โลกปี พศ.2550
        สำหรับในปี พศ.2550 ที่ดาวอังคารเข้ามาใกล้โลกในวันที่ 19 ธันวาคม นั้นดาวอังคารอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ซึ่งจะเริ่มจับขอบฟ้าทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 18.30 น. แต่ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูควรจะรอให้อยู่สูงราว 45 องศาจากขอบฟ้า เพื่อลดอาการพริ้วของชั้นบรรยากาศเพราะยิ่งอยู่ต่ำเราก็ยังต้องมองผ่านชั้นบรรยากาศที่หนามากขึ้น

        วันนั้นดาวอังคารอยู่ห่างจากโลก 88.17 ล้านกิโลเมตร มีระดับความสว่าง -1.6  และมีขนาดความกว้างเชิงมุมเพียง 16 arcsec เล็กกว่าเมื่อครั้งใกล้โลกปี พศ.2546 ราว 30%  หรือมีขนาดใหญ่ราว 1 ใน 112 เท่าของดวงจันทร์เท่านั้น ดังนั้นหากต้องการใช้กล้องดูดาวดูให้เห็นพื้นผิวของดาวอังคารแล้วเราจะต้องใช้กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 200 เท่า   เราดูอะไรจากการดูดาวอังคารใกล้โลก

      เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มบางมากและเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซใสสามารถมองเห็นพื้นผิวได้จากโลกเหมือนดูหลุมบนดวงจันทร์ แต่เนื่องจากดาวอังคารอยู่ไกลกว่าดวงจันทร์เราจึงไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้มากเหมือนดวงจันทร์
      สิ่งที่เราสนใจบนพื้นผิวดาวอังคารก็คือขั้วน้ำแข็ง ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นแถบสีขาวอยู่บริเวณขั้วได้จากกล้องบนพื้นโลกถ้ากล้องนั้นมีความสามารถในการเก็บรายละเอียดได้ดีพอ
      พายุฝุ่นบนดาวอังคาร เราสามารถเห็นพายุฝุ่นที่ปกคลุมพื้นผิวดาวอังคารได้อย่างชัดเจนช่วงที่ดาวอังคารมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งเราจะเห็นเป็นแถบสีคล้ำขยายตัวและลดลงอย่างน่าตื้นตาตื้นใจข้อมูลและที่มา : http://www.darasart.com/startonight/Mars2007/opposition.htm


ก้อมีคนหลายคนเหมือนกันคับว่า อยากทำบล๊อกแบบเท่ แก้บล๊อกให้ดูดี แก้บล๊อกให้หลุดกรอปกันไปวันนี้ก้อได้โอกาสมากระชากเจ้าภาษา CSS กันคับ + สอนการทำเฮดแบบง่ายๆ สไตล์คุณ + แจกโครงสร้างบล๊อก สามารถไปแก้ใน Photoshop ได้ครับ (เอาไปแล้วอย่าลืมให้เครดิตนิดนึงนะก๊าบบ > <")

ส่วนที่เปนสีแดงสามารถแก้ได้คับ
ส่วนที่เปนสีส้มสามารถก็อปไปใส่ในโค๊ดได้เลยคับ
ส่วนที่เปนสีเทาอย่าไปยุ่งมันเถอะคับ มันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมาก แค่บางครั้งต้องใช้**


/* General */ มาดูหมวดนี้กันก่อนเลยคับ "General"
body {
background:white url(ใส่รูป Background ลงไปคับ) repeat-x top left;
color:#333;
background-attachment:fixed; สำหรับทำให้ Background เกาะกับหน้าจอคับ
font:12px Tahoma, "MS Sans Serif"; ขนาดของอักษร และ ฟอนต์
line-height:1.5em; ระยะห่างระหว่างบรรทัด
text-align:center;
}


a:link, a:visited{ สีลิงค์ครับผม
color:gray; ใส่สีลงไปอาจจะเปน โค๊ด #ffff หรือใส่ชื่อสีไปเลยคับ
text-decoration:none;
ปล.** การแก้สีลิงค์นี้จะเปลี่ยนทั้งบล๊อกไม่้เฉพาะที่คับป๋ม
}

a:hover, a:active{ สีลิงค์เวลาเอาเมาส์ไปวาง
color:darkred; ใส่สีลงไปอาจจะเปน โค๊ด #ffff หรือใส่ชื่อสีไปเลยคับ
ปล.** การแก้สีลิงค์นี้จะเปลี่ยนทั้งบล๊อกไม่้เฉพาะที่คับป๋ม
}

#page{
margin:auto;
padding-top:15px;
text-align:left;
width:780px; ความกว้างหน้าจอของเพจ
}


#header, #neck, #belly, #leg, #footer{ ความกว้าง ~(O O~) ของหน้าบล๊อก
float:left;

width:780px;
ปล**ถ้าแก้ตรงนี้ต้องแก้ทั้งหมดเลยนะคับ ทั้งภาพและความกว้าง
}

/* Header */ ปรับส่วนหัวของบล๊อกคับ

#header{ โครงสร้างหลักของหัวบล๊อก ไม่ใ่ช่รูปเฮดเน้อ
background:url(ใส่ลิงค์ของรูปลงไปคับป๋ม ^ ^) top left no-repeat;
padding:200px 0px 0px 25px; ปรับความห่าง สูง ต่ำ คับ ลองปรับจนกว่าพอดี
ปล** ตรงนี้ต้องเอา header ของ Exteen ที่มีมาให้นำไปดัดแปลงคับ

รูปตัวอย่าง ขนาด 780 x 500 แล้วผมนำไปแก้เพิ่ม ตัวอักษรลงไปคัีบ เวลาสะเซฟเก็บต้องเปน .PNG นะงับ ^ ^ ส่วนเฮดปัจจุบันไม่สามารถมาลงได้งับ เพราะว่ามันหนักตั้ง 500+ KB - -*

(กดที่รูปเพื่อดุภาพใหญ่)
}

#header h1 a{ อันนี้คือชื่อที่แสดงชื่อแรกครับ คือ ชื่อหลัก หรือ BLog Tilte ในส่วนของ
Blog Preferences color:#666; สีของตัวอักษร
font-size:24px; ขนาดของตัวอักษร
display:none; อันนี้ผมนำหัวบล๊อกไปแก้แล้วเลยไม่ให้โชว์ชื่อบล๊อก
}

#header h1 a:hover{
เวลาเอาเมาส์ไปวาง,,อันนี้คือชื่อที่แสดงชื่อแรกครับ คือ ชื่อหลัก หรือ BLog Tilte ในส่วนของ Blog Preferences
color:#999; สีของตัวอักษร
display:none;
อันนี้ผมนำหัวบล๊อกไปแก้แล้วเลยไม่ให้โชว์ชื่อบล๊อก
}

#header h2{
อันนี้คือชื่อรอง หรือ Blog Description ในส่วนของ Blog Preferences
font-size:12px; ขนาดตัวอักษร
margin:5px 0px 5px 0px; ระยะห่าง
display:none; อันนี้ผมนำหัวบล๊อกไปแก้แล้วเลยไม่ให้โชว์ชื่อบล๊อก
}

#coverimage{ อันนี้คับถึงจะรูปเฮด
background:url(ใส่รูปเฮดบล๊อกที่จะแสดง) no-repeat; แนะนำให้ไปฝากที่อื่นคับ เพราะ 10 mb เอาไว้อัพรูปประกอบส่วนต่างๆ พวก sidebar
height:300px; ความสูง~
width:730px; ความกว้าง~
margin-bottom:0px;
}

/* Neck Menu */ ส่วนคอ หรือส่วนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ ส่วนที่ใส่ Page

#neck{ อันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดของส่วนนี้คับ ถ้า่อยากให้สวยควรแก้ครับ
background:url(ใส่รูปโครงของเนคไปคับป๋ม) top left;

รูปตัวอย่าง อันนี้ขนาด 780 x 100 ผมเซฟเปน .PNG แล้วทำให้โปร่งใสด้วยคับจะได้สวยๆ *-*

(กดที่รูปเพื่อดุภาพใหญ่)
}

#neck .module{ อันนี้ตัวเนคคับ
background:white; สีของ background ของเนคคับ ถ้าอยากได้เปนรูป ก้อใส่ url(..รูป...) ไปคับ
display:inline;
float:left;

margin:52px 0px 0px 25px; ระยะห่างของเนค
padding:2px 0px 5px 0px; ระยะห่างของเนค
width:730px; ความกว้าง
}

ที่้เหลือขอข้ามไปนะคับเพราะไม่ได้แก้อะไรกันมาก ... ไปส่วนต่อไปเลยคับ

/* Content */ ส่วนที่แสดงเนื้อหา

#belly{
background:url(ใส่รูปโคลงสร้างไปเลยเน้อ) repeat-y;
รูปตัวอย่าง ขนาด 780 x 1000 อันนี้คือผมไปขยับขยายให้มันพอดีแล้วก้อใส่ shadow เพิ่มอีกนิดนุงเพื่อความสวยงามคับป๋ม

(กดที่รูปเพื่อดุภาพใหญ่)
}

ขอข้ามในส่วนที่ง่ายๆไปนะงับ ^ ^" ... ไปส่วนต่อไปเลยคับ

/* Sidebars */ ส่วนไซด์บาร์ ที่อยู่ข้างๆ

#sidebar, #sidebar2{ ปรับแต่ง sidebar ทั้ง ข้างซ้ายและขวางับ
background:white url(ใส่รูปพื้นหลังของไซด์บาร์);
display:inline;
float:right;

margin:5px 25px 0px 0px; ระยะห่าง
width:200px; ความกว้างของไซด์บาร์
}

#sidebar2{
display:none; ผมปิดเพื่อไม่ให้แสดงไซด์บาร์ 2 คับ
}

#sidebar .module, #sidebar2 .module{
margin:5px 5px 15px 5px;
}

#sidebar .module ul, #sidebar2 .module ul{
margin:5px 0px 0px 5px;
padding:0;
list-style: none;
}

#sidebar .module h2, #sidebar2 .module h2{
text-indent:-9999px;
}


/* Sidebar Header image */ รูปของเฮดเดอร์ของไซด์บาร์คับ

#sidebar #recommend h2, #sidebar2 #recommend h2{background:url(ใส่รูปของเฮดเดอร์ของ Recommend คับ ) no-repeat;width:200px;height:100px;} ความกว้าง กับ สูงคับ

ผมขออธิบายแค่อันเดียวนะงับ อันอื่นๆก้อเหมือนกััน

#sidebar #previous h2,#sidebar2 #previous h2{background:url(http://s2angel.exteen.com/images/theme/pre-ver7.png) no-repeat;width:200px;height:100px;}

#sidebar #commentalert h2,#sidebar2 #commentalert h2{background:url(http://s2angel.exteen.com/images/theme/com-ver7.png) no-repeat;width:200px;height:100px;}

#sidebar #favourites h2,#sidebar2 #favourites h2{background:url(http://s2angel.exteen.com/images/theme/fav-ver7.png)
no-repeat;width:200px;height:100px;}

#sidebar #links h2,#sidebar2 #links h2{background:url(http://s2angel.exteen.com/images/theme/link-ver7.png)
no-repeat;width:200px;height:100px;}

#sidebar #categories h2,#sidebar2 #categories h2{background:url(http://s2angel.exteen.com/images/theme/cat-ver7.png)
no-repeat;width:200px;height:100px;}

#sidebar #archives h2,#sidebar2 #archives h2{background:url(http://g.exteen.com/t/apollo/hd_archives.png)
no-repeat;width:89px;height:19px;}

#sidebar #tags h2,#sidebar2 #tags h2{background:url(http://g.exteen.com/t/apollo/hd_tags.png) no-repeat;width:49px;height:23px;}

#sidebar #pagemenu h2,#sidebar2 #pagemenu h2{background:url(http://g.exteen.com/t/apollo/hd_pages.png)
no-repeat;width:64px;height:23px;}

a.archive{background:url(ใส่รูปไปเลยงับ 12x12 น้า) no-repeat; อันนี้รูปที่อยู่หน้า แคททารอท อะงับ width:12px; กว้าง
height:12px; สูง
padding-left:15px;
margin-left:4px;
}


ผมต้องขอข้ามเรื่องการปรับแต่ง Profile Comment ไปนะงับ สำหรับ ส่วนของคอมเม้นต้องไปเขียนในเอนทรีใหม่งับ เพราะมันยาวมาก *-* ข้ามไปส่วนต่อไปเลยงับ ...

/* Footer */ ส่วนของฟูท

#footer{
background:url(ใส่รูปโคลงสร้างของส่วนฟูทไปเลยคับ) bottom left no-repeat;
height:200px; ความสูงของฟูทคับ
รูปตัวอย่างคับ

(กดที่รูปเพื่อดุภาพใหญ่)
}

#footer p{
background:#EEE;
border-top:1px solid #CCC;
border-bottom:1px solid #CCC;
font-size:10px;
text-align:center;
margin:5px 25px 0px 25px;
padding:5px;

display:none; เมื่อแก้ฟูทแล้วก้อไม่ต้องโชว์ Powered By Exteen
" Powered by exteen blog. You may view this blog RSS or ATOM. "
แต่ิอย่าลืมให้เครดิต Exteen นะคับ
}

ในส่วนของคอมเม้น จะมาต่อเอ้นทรี้ต่อไปนะงับ